במסגרת עבודתי, שלחתי מכתב בדואר רשום לכתובת מסודרת בפריז, צרפת. חלפו כמעט שלושה שבועות מיום שהדואר נמסר למשלוח בסניף מרכזי בתל-אביב, והמכתב עדיין לא הגיע. כדי להוסיף על