בעקבות בירורים שערכתי עם פלאפון לגבי שדרוג קו סלולר קיים  כמו גם העברת קו נוסף מחברת אורנג, הובטחו לי במסגרת תוכנית שימור לקוחות תמורת תשלום חודשי בגובה 179 ש"ח, מכשיר