התנתקות מהוראות קבע, מגופים וחברות, יכול להיות תהליך מעייף. בימים אלו אני לומד את זה על בשרי מחברת מי עדן.