ביצעתי הזמנה של מיקרוגל באתר וואלה שופס. המוצר הגיע ומיד כשפתחתי אותו, התברר כי הזמנתי בטעות גודל מיקרוגל שאינו תואם את רצוני. קטן מדי להכניס צלחת רגילה. התהליך