אחד הדברים המעצבנים כאשר מוסרים מכשיר טלפון סלולרי לתיקון, והתיקון דורש התקנה מחדש של מערכת ההפעלה או תוכנת ההפעלה, הוא הצורך להוריד מחדש את כל האפליקציות, לתכנת מחדש