אמת בפרסום

לצערנו המוטו של אמת בפרסום, לא תמיד נר לרגלי החברות המסחריות. תמצאו כאן מקרים שבהן תפסנו את החברות עם המכנסיים למטה ודרשנו שמה הבטיחו זה גם מה שיקרה – במילים אחרות – אמת בפרסום הלכה למעשה.