ביצעתי רכישה של מוצרים באתר dealextreem ולאחר שלא קיבלתי חלק מהמוצרים, ולאחר שעברתי דרך ארוכה של התכתבות עקרה עם שירות הלקוחות באתר, בסופו של דבר הסכימו ב- dealextreem